Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

ciężarówka z otwartą naczepą

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest dozwolony tylko i wyłącznie na odrębnych warunkach określonych w przepisach prawnych. Towary ADR obejmują materiały, które mogą stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego, dlatego ich transport musi odbywać się w specjalnych i odpowiednio zabezpieczonych zespołach pojazdów. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie i uprawnienia kierowców. Osoby przewożące ładunki niebezpieczne muszą posiadać certyfikat ADR oraz ukończyć szkolenie dotyczące obsługi towarów i znajomości przepisów prawnych.

Wśród materiałów zaliczanych do ładunków ADR są: oleje paliwowe, benzyna, nafta, wyroby kosmetyczne i farmaceutyczne, farby, oleje, rozpuszczalniki, impregnaty, nawozy sztuczne. Tego typu materiały są podstawą działania różnych gałęzi przemysłu. Swoje usługi polecamy firmom z branży chemicznej, paliwowej, energetycznej oraz rolniczej.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasza firma na bieżąco bada stan techniczny pojazdów i posiada specjalistyczne naczepy przeznaczone do transportu ładunków niebezpiecznych. Przy zatrudnianiu kierowców kierujemy się nie tylko zdobytymi certyfikatami, ale także wiedzą i ilością odbytych przejazdów. Tym samym minimalizujemy ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Na bieżąco jesteśmy również z przepisami prawnymi i zmieniającymi się regulacjami. Dbamy o odpowiedni załadunek i asekurację, a także klasyfikację i oznakowanie towaru. Nasi spedytorzy sprawnie przygotowują potrzebną dokumentację przewozową. Niezależnie czy potrzebujesz przewozu materiałów łatwopalnych, wybuchowych, samoreaktywnych, czy organicznych – nasz zespół podoła każdemu wyzwaniu!